tempora01 tempora02 tempora03 tempora04 tempora05 tempora06 tempora07

Ficha técnica

 • Título Témpora
 • Título descritivo Deseño, desenvolvemento e dirección de obra de local para hostalería
 • Data Outubro 2009
 • Promotor Témpora Cociña Miúda
 • Localización Salgueiriños. Santiago de Compostela
 • Concepto xeral e articulación do espazo Cenlitrosmetrocadrado
 • Redación de proxecto técnico Leandro del Río Arquitectura y Urbanismo
 • Deseño de mobiliario e solucións técnicas Cenlitrosmetrocadrado
 • Albanelaría José Manuel Cancela
 • Fontanería Fontanería Sigüeiro
 • Electricidade Instalaciones y servicios eléctricos Marei
 • Carpintaría Caspen
 • Carpintaría metálica Aluminios Alpax
 • Fotografía Javier Iglesias