0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015

Ficha técnica

  • Título SELIC (Semana do libro de Compostela)
  • Título descritivo Deseño de espazo e equipamento
  • Data Xuño 2017
  • Cliente Concello de Santiago de Compostela
  • Deseño Cenlitrosmetrocadrado + Desescribir
  • Impresión e encadernación Agencia Gráfica Gallega
  • Carpintaría metálica Pérez Taboada
  • Carpintaría de madeira Óscar o carpinteiro
  • Fotografía Roi Alonso