OscarPenedo01

OscarPenedo02b

OscarPenedo02c

OscarPenedo03

OscarPenedo04

OscarPenedo05

OscarPenedo06

OscarPenedo07

OscarPenedo08

Ficha técnica

  • Título Óscar o carpinteiro
  • Título descritivo Deseño de imaxe gráfica para carpinteiro
  • Data Maio 2015
  • Promotor Óscar Penedo
  • Deseño Cenlitrosmetrocadrado
  • Impresión Eurográficas
  • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado