001BRestaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez perchas Grupo Nove Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez mesa Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez mesa puesta Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez almacenamiento estantería Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez tubos local a coruña Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez grupo Nove alamacenamiento Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez mesa y local galicia Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez colores local grupo Nove Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez bodega botellas de vino Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez cocina grupo Nove Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez mesas sillas Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez perspectiva interior Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Ivan Dominguez local cocina galega Restaurante Nado Cenlitrosmetrocadrado Iván Domínguez cocina galega

Ficha técnica

  • Título Nado Restaurante
  • Título descriptivo Acondicionamiento de local para restaurante
  • Fecha Febrero 2019
  • Promotor Iván Domínguez + Iván del Río
  • Fotografía Stephane Lutier