moolo01 moolo02 moolo03 moolo04 moolo05 moolo06

Ficha técnica

  • Título Moolo
  • Título descritivo Deseño de moble infantil
  • Data Agosto 2008
  • Promotor Cenlitrosmetrocadrado para a III Edición do concurso de deseño industrial do moble da Fundación María Martínez Otero
  • Infografías Cenlitrosmetrocadrado
  • Mencións Acción DAG