ideanua01

ideanua02c

ideanua03

ideanua04

ideanua07

Ficha técnica

  • Título Idea Núa
  • Título descritivo Deseño e desenvolvemento de imaxe gráfica e sistema de mobiliario para gabinete de psicoloxía
  • Data Maio 2010
  • Promotor Idea Núa
  • Concepto gráfico xeral e desenvolvemento Cenlitrosmetrocadrado
  • Impresión de tarxetas e despregables Copynino
  • Cosido de despregables Cereales Bronllo
  • Fotografía e infografías Cenlitrosmetrocadrado
  • Mencións Acción DAG Anuario Creatividade Galega 11