Granmola010 Granmola002 Granmola001 Granmola003 Granmola004 Granmola005 Granmola006Ficha técnica

  • Título Granmola
  • Título descritivo Deseño e desenvolvemento de comedeiro de paxaros para regalo corporativo
  • Data Xullo 2009
  • Promotor Cenlitrosmetrocadrado
  • Deseño e desenvolvemento de troquel e gráfica aplicada Cenlitrosmetrocadrado
  • Produción de troquel e troquelado Plana Artes Gráficas
  • Impresión de prospecto explicativo Copynino
  • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado
  • Mencións Acción DAG