Galeras01
Galeras02
Galeras03
Galeras04
Galeras05
Galeras06
Galeras07
Galeras09
Galeras10
Galeras11
Galeras12
Galeras13

Ficha técnica

  • Título Galeras-Entrerríos
  • Título descritivo Deseño de sinaléctica para cooperativa de vivendas Galeras-Entrerríos da promotora Arial
  • Data Decembro 2014
  • Promotor Carbajo y Barrios Arquitectos Asociados
  • Localización Galeras-Entrerríos. Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Deseño de sinaléctica Cenlitrosmetrocadrado
  • Tipografía Isaac Sans. Mais Types
  • Compoñentes de madeira Nudima
  • Rotulación Axeitos & co
  • Fotografía Héctor Sántos Díez (primeira foto) e Cenlitrosmetrocadrado