DoArtesanato01 DoArtesanato02 DoArtesanato04 DoArtesanato05 DoArtesanato06

Ficha técnica

  • Título Doartesanato
  • Título descritivo Actualización de imaxe corporativa para grupo de establecementos de turismo rural e desenvolvemento de embalaxe para produtos precociñados e de conservas mariñas
  • Data Novembro 2014
  • Promotor Doartesanato
  • Deseño de imaxe corporativa Cenlitrosmetrocadrado
  • Tipografía Isaac Sans. Mais Types
  • Deseño e desenvolvemento de embalaxe Cenlitrosmetrocadrado
  • Impresión de papelería Gráficas Lasa
  • Impresión e troquelado de embalaxe Tórculo
  • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado