delectos00 delectos01 delectos02 delectos03delectos04

Ficha técnica

  • Título Delectos
  • Título descritivo Desenvolvemento de imaxe gráfica para distribuidora de produtos gourmet
  • Data Xaneiro 2011
  • Promotor Delectos
  • Deseño e desenvolvemento de imaxe gráfica Cenlitrosmetrocadrado
  • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado
  • Mencións Acción DAG Anuario Creatividade Galega 11