01

02

03

04

05

06

07

Ficha técnica

  • Título Da árbore á cadeira
  • Título descritivo Deseño de capas do catálogo
  • Data Maio 2017
  • Cliente Museo Centro Gaiás
  • Deseño Cenlitrosmetrocadrado
  • Impresión e encadernación Agencia Gráfica Gallega
  • Autoría vídeo Pablo Soto Goluboff
  • Propiedade do vídeo Fondos pertencentes a Gaiás Cidade da Cultura de Galicia.