CorazonDaArtesania01 CorazonDaArtesania02 CorazonDaArtesania03 CorazonDaArtesania04 CorazonDaArtesania05 CorazonDaArtesania06 CorazonDaArtesania07 CorazonDaArtesania08 CorazonDaArtesania091

Ficha técnica

 • Título Corazón da Artesanía
 • Título descritivo Deseño e desenvolvemento de postos de venta e sinalética para feira de artesanía
 • Data Setembro 2012
 • Promotor Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño
 • Deseño de postos de venta e soportes para sinaléctica Cenlitrosmetrocadrado
 • Imaxe gráfica e aplicacións Cenlitrosmetrocadrado
 • Carpintaría de madeira Carpintería Óscar Penedo
 • Cubertas de loneta Confecciones NV
 • gravado láser Silvereira
 • Rotulación Axeitos & Co.
 • Fotografía Cenlitrosmetrocadrado
 • Mencións Acción DAG GaliciaDS