ElenaCastedo01 ElenaCastedo02 ElenaCastedo03 ElenaCastedo04 ElenaCastedo05 ElenaCastedo06 ElenaCastedo07 ElenaCastedo08 ElenaCastedo15 ElenaCastedo09C ElenaCastedo10B ElenaCastedo11B ElenaCastedo12 ElenaCastedo13 ElenaCastedo14

Ficha técnica

  • Título Clínica Elena Castedo
  • Título descritivo Acondicionamento de local para clínica de ortodoncia
  • Data Agosto 2016
  • Promotor Elena Castedo
  • Localización Santiago de Compostela
  • Concepto, desenvolvemento de mobiliario e supervisión de obra Cenlitrosmetrocadrado e Carbajo Barrios Arquitectos Asociados
  • Obra Emac
  • Cestería Carliños, Lola, Juan, Rubén e Álvaro
  • Fotografía Javier Iglesias e Cenlitrosmetrocadrado