colaborador

Ana Filgueiras Rei

Arqueóloga e antropóloga

A idea primordial era a de recuperar e dinamizar a ribeira do río Traba ao seu paso pola vila de Noia, dun xeito planificado e progresivo nunha zona periurbana e por iso desatendida, dotada de singulares valores medioambientais e cunha grande trascendencia histórica e cultural na vila. O aproveitamento hidráulico do río noutrora posibilitou a instalación de muiños en época medieval, dando logo paso a un considerable dinamismo fabril.

O obxectivo era atender prioritariamente á dimensión socio-cultural deste espazo así como á súa ordenación herdada, custodiada pola tradición oral, a memoria colectiva e a forma tradicional de habitalo, contando para ilo coa implicación e complicidade veciñal. Polo seu valor patrimonial singular, era preciso actuar  nel compatibilizando as novas necesidades coa pervivencia de valores históricos, etnográficos e arquitectónicos.

Un estudo inicial determinou as pautas para unha colaboración interdisciplinar, con propostas técnicas atendendo aos valores herdados, á pluralidade de significados e á identidade do lugar. Esta intervención quería ademais promover reutilizacións eficaces así como realizar propostas específicas de sinalización para orientar e instruir con respeto, eficacia e discreción.

pedrachan01pedrachan02 pedrachan03pedrachan04 pedrachan055 pedrachan05 pedrachan06 pedrachan075 pedrachan07 pedrachan08 pedrachan09 pedrachan10 pedrachan11 pedrachan12

Ficha técnica

 • Título A Pedrachán
 • Título descritivo Deseño, desenvolvemento e aplicación de sinaléctica para o barrio d’A Pedrachán (Noia)
 • Data Xaneiro 2010
 • Promotor Concello de Noia
 • Localización A Pedrachán. Noia (A Coruña)
 • Deseño de soportes para sinaléctica Cenlitrosmetrocadrado
 • Imaxe gráfica e aplicacións Cenlitrosmetrocadrado
 • Contidos Ana Filgueiras Rei
 • Estruturas metálicas Talleres El Cubano
 • Estampas Láser Galicia
 • Cerámica Purificación Fernández
 • Vinilos Rotulaciones Ageitos
 • Fotografía Javier Iglesias e Cenlitrosmetrocadrado
 • Agradecementos Alfonso Salgado
 • Mencións Anuario Select i. Editorial Index Book Anuario Creatividade Galega 09 Acción DAG